6. Πολιτικοί κρατούμενοι 1967-1970: 3. Αρχείο Παπαδόπουλου και Σαρηγιαννίδου


Όλες οι φωτογραφίες είναι της Νένης Πανουργιά
(εκτός αν αναφέρεται άλλος φωτογράφος στη λεζάντα)

Λέρος. Η γραμματική του εγκλεισμού
isbn 978-960-504-283-7

ΑΓΟΡΑ