Αγαπητοί φίλοι,
Προκειμένου να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην κατάθεση χειρογράφων και την υποβολή προτάσεων, θα σας παρακαλούσαμε να ακολουθείτε αυστηρά την παρακάτω διαδικασία. Όσες προτάσεις είναι ελλιπείς ή υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιγράφεται παρακάτω, δυστυχώς δεν θα μπορούν να αξιολογηθούν.
Ο χρόνος αξιολόγησης είναι 2-3 μήνες. Θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας εφόσον η πρότασή σας μας ενδιαφέρει και θέλουμε να τη συζητήσουμε αναλυτικότερα. Αυτό σημαίνει πως αν δεν λάβετε απάντηση μετά την παρέλευση 3 μηνών από την αποστολή της πρότασής σας, η αξιολόγηση του υλικού είναι, δυστυχώς, αρνητική.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

 

Διαδικασία υποβολής προτάσεων που αφορούν βιβλία ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΘΕΩΡΙΑΣ:

1. Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση e-mail υποδοχής προτάσεων (στείλτε μας e-mail στο protaseis[at]nefeli-books.com. Σημειωτέον ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα επισυνάπτονται στην πρόταση θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση σε μορφή PDF (στο Word: File→Export→Create PDF/XPS Document→Επιλογή φακέλου→Publish).

2. Κάθε πρόταση υποβάλλεται με ένα μόνο e-mail και πρέπει να περιλαμβάνει:
περίληψη/περιγραφή του βιβλίου (μέχρι 300 λέξεις),
σύντομη διευκρίνιση που αφορά την αναγκαιότητα της εν λόγω έκδοσης στην Ελλάδα και το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται (μέχρι 300 λέξεις),
σύντομο βιογραφικό συγγραφέα/μεταφραστή,
τις πρώτες 16-24 σελίδες του κυρίως σώματος του κειμένου (σε περίπτωση που υπάρχει Εισαγωγή ή Πρόλογος, θα πρέπει να συμπεριλάβετε και τις πρώτες 16 σελίδες του 1ου κεφαλαίου)
για μεταφράσεις: το δείγμα μετάφρασης πρέπει να συνοδεύει και το αντίστοιχο πρωτότυπο κείμενο. Γίνονται δεκτές μόνο οι μεταφράσεις που προέρχονται από την πρωτότυπη γλώσσα του κειμένου.

 
Προτάσεις που αφορούν τις σειρές ΠΟΙΗΣΗ και ΘΕΑΤΡΟ:

Στη σειρά ΠΟΙΗΣΗ, λόγω του περιορισμένου αριθμού νέων εκδόσεων, δεν δεχόμαστε απευθείας προτάσεις έκδοσης από ποιητές με τους οποίους δεν έχουμε ήδη συνεργαστεί στο παρελθόν. Οι προτάσεις νέων συνεργασιών που αξιολογούνται από τον εκδότη γίνονται από διευθυντές λογοτεχνικών περιοδικών και από συνεργάτες του εκδοτικού μας οίκου (επιμελητές εκδόσεων και ποιητές).
Δεν εκδίδουμε βιβλία ποίησης για τα οποία ο δημιουργός τους προτίθεται να αναλάβει τα έξοδα της έκδοσης.
Στη σειρά ΘΕΑΤΡΟ, ο εκδοτικός μας προγραμματισμός εξαντλείται στις υπάρχουσες συνεργασίες μας με το Εθνικό Θέατρο και με θεατρικές ομάδες. Εφόσον η πρότασή σας αφορά την πρώτη ελληνική έκδοση θεατρικού κειμένου, το οποίο πρόκειται να ανέβει επί σκηνής τουλάχιστον 1 χρόνο μετά την υποβολή της πρότασης (ο εκδοτικός μας προγραμματισμός ολοκληρώνεται το λιγότερο 8 μήνες πριν από την έκδοση του βιβλίου) και εφόσον έχετε διασφαλίσει ήδη τα δικαιώματα της έκδοσης (τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά της παράστασης), μπορείτε να μας αποστείλετε την πρόταση σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων Πεζογραφίας (βλ. παραπάνω).
Δεν αναλαμβάνουμε εκδόσεις θεατρικών προγραμμάτων και δεν συμμετέχουμε σε χορηγίες παραστάσεων.