Αγαπητοί φίλοι,
Προκειμένου να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην κατάθεση χειρογράφων και την υποβολή προτάσεων, θα σας παρακαλούσαμε να ακολουθείτε αυστηρά την παρακάτω διαδικασία. Όσες προτάσεις είναι ελλιπείς ή υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιγράφεται παρακάτω, δυστυχώς δεν θα μπορούν να αξιολογηθούν.
Ο χρόνος αξιολόγησης είναι 2-3 μήνες. Θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας εφόσον η πρότασή σας μας ενδιαφέρει και θέλουμε να τη συζητήσουμε αναλυτικότερα. Αυτό σημαίνει πως αν δεν λάβετε απάντηση μετά την παρέλευση 3 μηνών από την αποστολή της πρότασής σας, η αξιολόγηση του υλικού είναι, δυστυχώς, αρνητική.
Αν ενδιαφέρεστε για «αυτοέκδοση» με ή χωρίς διάθεση στα βιβλιοπωλεία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη νέα μας υπηρεσία «Άλφα». Περισσότερες πληροφορίες: τηλεφωνικά στο 210.3639962 και σε λίγες μέρες επίσης online.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.
Με εκτίμηση,

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση e-mail υποδοχής προτάσεων (στείλτε μας e-mail στο protaseis[at]nefeli-books.com. Σημειωτέον ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα επισυνάπτονται στην πρόταση θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση σε μορφή PDF (στο Word: File→Export→Create PDF/XPS Document→Επιλογή φακέλου→Publish).

Διαδικασία υποβολής προτάσεων που αφορούν βιβλία ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΘΕΩΡΙΑΣ:

Κάθε πρόταση υποβάλλεται με ένα μόνο e-mail και πρέπει να περιλαμβάνει:
περίληψη/περιγραφή του βιβλίου (μέχρι 300 λέξεις),
σύντομη διευκρίνιση που αφορά την αναγκαιότητα της εν λόγω έκδοσης στην Ελλάδα και το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται (μέχρι 300 λέξεις),
σύντομο βιογραφικό συγγραφέα/μεταφραστή,
τις πρώτες 16-24 σελίδες του κυρίως σώματος του κειμένου (σε περίπτωση που υπάρχει Εισαγωγή ή Πρόλογος, θα πρέπει να συμπεριλάβετε και τις πρώτες 16 σελίδες του 1ου κεφαλαίου)
για μεταφράσεις: το δείγμα μετάφρασης πρέπει να συνοδεύει και το αντίστοιχο πρωτότυπο κείμενο. Γίνονται δεκτές μόνο οι μεταφράσεις που προέρχονται από την πρωτότυπη γλώσσα του κειμένου.

 
Προτάσεις που αφορούν τις σειρές ΠΟΙΗΣΗ και ΘΕΑΤΡΟ:

Κάθε πρόταση υποβάλλεται με ένα μόνο e-mail και πρέπει να περιλαμβάνει:
 το σύνολο του προτεινόμενου έργου,
σύντομο βιογραφικό, που θα συμπεριλαμβάνει και τυχόν προηγούμενες εκδόσεις ή δημοσιεύσεις του υλικού σας.