4. Η Μάχη της Λέρου

1. Η μάχη της Λέρου στον James Bond: Thunderball

6. Η μάχη της Λέρου στον διεθνή κινηματογράφο:  Τα κανόνια του Ναβαρόνε


Όλες οι φωτογραφίες είναι της Νένης Πανουργιά
(εκτός αν αναφέρεται άλλος φωτογράφος στη λεζάντα)

Λέρος. Η γραμματική του εγκλεισμού
isbn 978-960-504-283-7

ΑΓΟΡΑ